Totaali-API

# Tunnistautuminen

Kutsu: POST https://auth.fonapi.fi/token/login Headerit: Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Body: grant_type=client_credentials&client_id= oma_client_id&client_secret=oma_client_secret

Vastaus:

  {
   "access_token":"8e2da0f9-b32c-1bc8-eedd-7c259c37d51b",
   "token_type":"Bearer",
   "expires_in":"90000",
   "scope":[{"service":"SEARCH_contacts_watch",
   "permission":"READ","orderId":null}],
   "uniqueId":null,
   "clientId":"oma_client_id"
  }

Tämän jälkeen kaikissa kutsuissa Totaali-APIn pitää kuljettaa access_token kentässä olevaa arvoa header-tietona:

Authorization: Bearer 8e2da0f9-b32c-1bc8-eedd-7c259c37d51b

Virheviestit

HTTP Status koodit

200 Kaikki OK.

401 Ei oikeutta palveluun. Avain voi olla vanhentunut.

500 Sisäinen virhe. Ole yhteydessä tukeen.

Tekninen API-dokumentaatio