Käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot sekä API-kohtaiset käyttöehdot

Yleiset sopimusehdot

Fonectan yleiset sopimusehdot sitovat myös rajapintojen asiakkaita. Näihin ehtoihin pääset tutustumaan täältä: https://hyotytieto.fonecta.fi/yleiset-sopimusehdot-yritysasiakkaille-1912015-alkaen Ristiriitatapauksissa palvelukohtaiset sopimusehdot ajavat yleisten ehtojen yli.

API-kohtaiset palvelukuvaukset

Yhteystietorajapinta - päivitys

Tarkoitus ja käyttöönotto

Fonecta yhteystietorajapinta (”Palvelu”) on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat yritysten ja/tai kuluttajien yhteystietoja toiminnassaan. Palvelu on rest-rajapinta Fonectan yritys- ja numerotietokantoihin. Palvelusta voi hakea yritysten ja kuluttajien yhteystietoja käyttämällä hakukriteerinä nimeä, aluetta, puhelinnumeroa tai y-tunnusta. Tarkemmat tiedot Palvelun hakuominaisuuksista löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/.

Tietojen kattavuus

Palvelu sisältää Suomessa toimivien yritysten tiedot sekä julkisen puhelinnumerokannan. Palvelusta löytyy yritysten sekä julkisten virastojen yhteystietoja sekä muuta hyödyllistä tietoa, kuten yrityskuvauksia sekä aukioloaikoja. Kuluttajatietojen osalta Palvelu sisältää myös koko Suomen julkisen puhelinnumerokannan. Tarkemmat tiedot Palvelun sisällöistä löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/. Palvelu ei sisällä ulkomaisten yritysten tietoja.

Palvelun tietolähteet ovat Suomen Numeropalvelu Oy, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, Patentti- ja rekisterihallitus, Fonecta, Posti Oyj, Viestintävirasto, Tilastokeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy.

Paketointi

Palvelu koostuu kahdesta eri valittavissa olevasta paketista. Asiakaskohtainen paketti vahvistetaan Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa.

Perus: Operaattoridata + Yritysten perustiedot; tai Plus: Operaattoridata + Yritysten perustiedot + talouden tunnusluvut.

Yllä mainittu operaattoridata pitää sisällään seuraavat tiedot: Liittymän käyttäjän nimi, omistajan nimi, omistajan osoite, liittymän tyyppi ja puhelinnumero. Yritysten perustiedot sisältävät seuraavat tiedot: nimi, y-tunnus, Fonecta ID, MBS ID, osoite, postinumero, koordinaatit, vaihdenumero, yhtiömuoto, perustamisvuosi ja toimiala. Talouden tunnusluvut tarkoittavat seuraavia tietoja: liikevaihto, liikevaihdon muutos, tilikauden tulos, liikevoittoprosentti ja henkilöstön määrä.

Palvelun tekniset vaatimukset, ympäristön kuvaus sekä tietoturvakuvaus sijaitsevat osoitteessa https://api.fonecta.fi

Käyttö

Palveluja ja/tai siitä saatavia tietoja ei saa käyttää hakemistopalvelujen tuottamiseksi, suoramarkkinointiin eikä niitä saa luovuttaa kolmansille. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan sovellus ei palauta kerrallaan yli 200 tietuetta Palvelusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä medianäkyvyyttä Palvelussa esitettyjen yritystietojen täydentämiseksi eikä asettaa Palvelussa esitettyjä yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tietoja yleisesti saataville maksua vastaan tai maksutta. Asiakas vastaa siitä, että Palvelusta saatavia henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Asiakas vastaa siitä, että sillä on asiakassuhteen tai muun henkilötietolain (523/1999) 8 §:ssä tarkoitettu peruste käsitellä Palvelun avulla päivitettäviä tietoja. Palvelusta saatavaa tietoa saa käyttää ainoastaan Asiakkaan henkilörekisterissä jo olemassa olevien tietojen päivittämiseen.

Fonectalla ja tämän yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa ja auditoida Asiakkaan toiminnan sopimuksenmukaisuus, kuten Palvelun tietojen käyttötarkoitus. Fonecta voi käyttää tarkastuksessa apunaan sisäistä tai ulkoista asiantuntijaa. Osapuolet sopivat mahdollisuuksien mukaan etukäteen tarkastuksen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä. Asiakas sitoutuu avustamaan auditoinnissa ja järjestämään pääsyn auditoinnin toteuttamiseksi tarvittaviin tietoihin ja tiloihin sekä antamaan auditoinnin suorittamisessa tarpeelliset tiedot. Oikeus auditoinnin suorittamiseen, auditoinnin suorittaminen tai sen suorittamatta jättäminen eivät muuta osapuolten vastuuta sovitusta eivätkä ne vähennä, muuta tai poista Fonectan tai Asiakkaan sovittua vastuuta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on velvollinen korjaamaan auditoinnin yhteydessä havaitut puutteet, virheet tai vajavaisuudet viivytyksettä saatuaan asiasta tiedon Fonectalta tai tämän nimeämältä kolmannelta osapuolelta. Fonecta suorittaa auditoinnin omalla kustannuksellaan, ellei tarkastus paljasta Asiakkaan rikkoneen oleellisesti velvoitteitaan, jolloin Asiakas korvaa Fonectalle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli auditoinnin kautta todetaan sopimuksenvastaista toimintaa, Asiakas on velvollinen korvaamaan Fonectalle aiheutuneet vahingot ja Palvelun käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn Fonectan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas käyttää Palvelua Sopimuksen tai Fonectan ohjeiden vastaisesti, on Asiakas velvollinen maksamaan Fonectalle sopimussakkona kustakin rikkomuksesta 10 000 euroa. Sopimussakon maksaminen ei poista Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin Fonectalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon määrä ylittää kyseisen sopimussakon määrän.

Hinnoittelu ja laskutus

Palvelun hinnoittelu perustuu valittuun pakettiin tai datan käytön volyymiin. Asiakaskohtainen hinta määritellään Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa. Palvelun maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelun voimassaoloaika

Palvelu on voimassa määräaikaisena kahdentoista (12) kuukauden ajan Sopimuksen voimaantulosta/tilausvahvistuksen lähetyksestä, jonka jälkeen Palvelu jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelun kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

#

Yhteystietorajapinta - Soittajan tunnistus

Tarkoitus ja käyttöönotto

Fonecta yhteystietorajapinta (”Palvelu”) on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat yritysten ja/tai kuluttajien yhteystietoja toiminnassaan. Palvelu on rest-rajapinta Fonectan yritys- ja numerotietokantoihin. Palvelusta voi hakea yritysten ja kuluttajien yhteystietoja käyttämällä hakukriteerinä nimeä, aluetta, puhelinnumeroa tai y-tunnusta. Tarkemmat tiedot Palvelun hakuominaisuuksista löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/.

Tietojen kattavuus

Palvelu sisältää Suomessa toimivien yritysten tiedot sekä julkisen puhelinnumerokannan. Palvelusta löytyy yritysten sekä julkisten virastojen yhteystietoja sekä muuta hyödyllistä tietoa, kuten yrityskuvauksia sekä aukioloaikoja. Kuluttajatietojen osalta Palvelu sisältää myös koko Suomen julkisen puhelinnumerokannan. Tarkemmat tiedot Palvelun sisällöistä löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/. Palvelu ei sisällä ulkomaisten yritysten tietoja.

Palvelun tietolähteet ovat Suomen Numeropalvelu Oy, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, Patentti- ja rekisterihallitus, Fonecta, Posti Oyj, Viestintävirasto, Tilastokeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy.

Palvelun tiedot

Palvelun sisältö koostuu kahdesta tietokokonaisuudesta: Operaattoridata + Yritysten perustiedot

Yllä mainittu operaattoridata pitää sisällään seuraavat tiedot: Liittymän käyttäjän nimi, omistajan nimi, omistajan osoite, liittymän tyyppi ja puhelinnumero. Yritysten perustiedot sisältävät seuraavat tiedot: nimi, y-tunnus, Fonecta ID, MBS ID, osoite, postinumero, koordinaatit, vaihdenumero, yhtiömuoto, perustamisvuosi ja toimiala.

Palvelun tekniset vaatimukset, ympäristön kuvaus sekä tietoturvakuvaus sijaitsevat osoitteessa https://api.fonecta.fi

Käyttö

Palvelua saa käyttää ainoastaan Asiakkaan vaihdejärjestelmään saapuvan puhelun soittajan tietojen hakemiseen puhelinnumeron perusteella.

Asiakkaalla ei ole oikeutta tallentaa Palvelun kautta saatavaa tietoa, täydentää tai päivittää Palvelun perusteella olemassa olevaa henkilörekisteriään, eikä muodostaa Palvelun perusteella omaa henkilörekisteriä.

Palveluja ja/tai siitä saatavia tietoja ei saa käyttää hakemistopalvelujen tuottamiseksi, suoramarkkinointiin eikä niitä saa luovuttaa kolmansille. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä medianäkyvyyttä Palvelussa esitettyjen yritystietojen täydentämiseksi eikä asettaa Palvelussa esitettyjä yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tietoja yleisesti saataville maksua vastaan tai maksutta. Asiakas vastaa siitä, että Palvelusta saatavia henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

Fonectalla ja tämän yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa ja auditoida Asiakkaan toiminnan sopimuksenmukaisuus, kuten Palvelun tietojen käyttötarkoitus. Fonecta voi käyttää tarkastuksessa apunaan sisäistä tai ulkoista asiantuntijaa. Osapuolet sopivat mahdollisuuksien mukaan etukäteen tarkastuksen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä. Asiakas sitoutuu avustamaan auditoinnissa ja järjestämään pääsyn auditoinnin toteuttamiseksi tarvittaviin tietoihin ja tiloihin sekä antamaan auditoinnin suorittamisessa tarpeelliset tiedot. Oikeus auditoinnin suorittamiseen, auditoinnin suorittaminen tai sen suorittamatta jättäminen eivät muuta osapuolten vastuuta sovitusta eivätkä ne vähennä, muuta tai poista Fonectan tai Asiakkaan sovittua vastuuta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on velvollinen korjaamaan auditoinnin yhteydessä havaitut puutteet, virheet tai vajavaisuudet viivytyksettä saatuaan asiasta tiedon Fonectalta tai tämän nimeämältä kolmannelta osapuolelta. Fonecta suorittaa auditoinnin omalla kustannuksellaan, ellei tarkastus paljasta Asiakkaan rikkoneen oleellisesti velvoitteitaan, jolloin Asiakas korvaa Fonectalle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli auditoinnin kautta todetaan sopimuksenvastaista toimintaa, Asiakas on velvollinen korvaamaan Fonectalle aiheutuneet vahingot ja Palvelun käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn Fonectan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas käyttää Palvelua Sopimuksen tai Fonectan ohjeiden vastaisesti, on Asiakas velvollinen maksamaan Fonectalle sopimussakkona kustakin rikkomuksesta 10 000 euroa. Sopimussakon maksaminen ei poista Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin Fonectalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon määrä ylittää kyseisen sopimussakon määrän.

Hinnoittelu ja laskutus

Palvelun hinnoittelu perustuu valittuun pakettiin tai datan käytön volyymiin. Asiakaskohtainen hinta määritellään Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa. Palvelun maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelun voimassaoloaika

Palvelu on voimassa määräaikaisena kahdentoista (12) kuukauden ajan Sopimuksen voimaantulosta/tilausvahvistuksen lähetyksestä, jonka jälkeen Palvelu jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelun kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

#

Fonecta palveluhakurajapinta

Tarkoitus ja käyttöönotto

Fonecta palveluhakurajapinta (”Palvelu”) on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat yritysten yhteystietoja tai muita yritysten toimintaan liittyviä lisätietoja omassa toiminnassaan ja omissa järjestelmissään. Palvelu on rest-rajapinta Fonectan yrityskantaan. Palvelusta voi hakea yritysten tietoja käyttämällä hakukriteerinä toimialaa ja/tai aluetta. Tarkemmat tiedot Palvelun hakuominaisuuksista löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/. Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi karttaratkaisuissa.

Tietojen kattavuus

Palvelu sisältää Suomessa toimivien yritysten tiedot. Tarkemmat tiedot Palvelun sisällöistä löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/. Palvelu ei sisällä ulkomaisten yritysten tietoja. Palvelun tietolähteet ovat Suomen Numeropalvelu Oy, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, Patentti- ja rekisterihallitus, Fonecta, Posti Oyj, Viestintävirasto, Tilastokeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy.

Paketointi

Palvelu koostuu kahdesta eri valittavissa olevasta paketista. Asiakaskohtainen paketti ja muu asiakaskohtainen Palvelun sisältö vahvistetaan Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa.

  • Perus: Yritysten perustiedot (markkinointinimi, virallinen nimi, y-tunnus, osoite, koordinaatit ja puhelinnumero)
  • Plus: Yritysten perustiedot sekä toimialat, aukioloajat ja www-osoite.

Käyttö

Palveluja ja/tai siitä saatavia tietoja ei saa käyttää hakemistopalvelujen tuottamiseksi, suoramarkkinointiin eikä niitä saa luovuttaa kolmansille. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä medianäkyvyyttä Palvelussa esitettyjen yritystietojen täydentämiseksi, eikä asettaa Palvelussa esitettyjä yhteisöjen tietoja yleisesti saataville maksua vastaan tai maksutta. Edellä mainittu ei rajoita Asiakkaan oikeutta esittää Palvelussa esitettyjä yhteisöjen tietoja omassa palvelussaan (pois lukien hakemistopalvelut), mukaan lukien Asiakkaan verkkosivut. Asiakas vastaa siitä, että Palvelusta saatavia henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Palvelun tietoja ei saa kohdentaa toista tietokantaa (esimerkiksi väestötietojärjestelmä) vasten, eikä yhdistää muihin tietoihin, mukaan lukien Asiakkaan oma asiakasrekisteri.

Palvelun tekniset vaatimukset, ympäristön kuvaus sekä tietoturvakuvaus sijaitsevat osoitteessa www.api.fonecta.fi.

Fonectalla ja tämän yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa ja auditoida Asiakkaan toiminnan sopimuksenmukaisuus, kuten käyttöoikeus, käyttömäärä sekä kaikki Palveluun liittyvät asiakirjat ja tietojen käyttötarkoitus. Fonecta voi käyttää tarkastuksessa apunaan sisäistä tai ulkoista asiantuntijaa. Osapuolet sopivat mahdollisuuksien mukaan etukäteen tarkastuksen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä. Asiakas sitoutuu avustamaan auditoinnissa ja järjestämään pääsyn auditoinnin toteuttamiseksi tarvittaviin tietoihin ja tiloihin sekä antamaan auditoinnin suorittamisessa tarpeelliset tiedot. Oikeus auditoinnin suorittamiseen, auditoinnin suorittaminen tai sen suorittamatta jättäminen eivät muuta osapuolten vastuuta sovitusta eivätkä ne vähennä, muuta tai poista Fonectan tai Asiakkaan sovittua vastuuta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on velvollinen korjaamaan auditoinnin yhteydessä havaitut puutteet, virheet tai vajavaisuudet viivytyksettä saatuaan asiasta tiedon Fonectalta tai tämän nimeämältä kolmannelta osapuolelta.

Fonecta suorittaa auditoinnin omalla kustannuksellaan, ellei tarkastus paljasta Asiakkaan rikkoneen oleellisesti velvoitteitaan, jolloin Asiakas korvaa Fonectalle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli auditoinnin kautta todetaan sopimuksenvastaista toimintaa, Asiakas on velvollinen korvaamaan Fonectalle aiheutuneet vahingot ja Palvelun käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn Fonectan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas käyttää Palvelua Sopimuksen tai Fonectan ohjeiden vastaisesti, on Asiakas velvollinen maksamaan Fonectalle sopimussakkona kustakin rikkomuksesta sata (100) prosenttia Palvelun kokonaishinnasta, kuitenkin aina vähintään 5 000 euroa kustakin rikkomuksesta. Palvelun sopimuksenvastaisella käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että Asiakas julkaisee tietoja osana omaa kaupallista Palveluaan tai hakemistoaan, myy, luovuttaa tai vuokraa tietoja edelleen kolmannelle, toimii tietojen käyttöaikaa koskevan rajoituksen vastaisesti tai liittää Palvelusta saamiinsa tietoihin muita tietoja. Sopimussakon maksaminen ei poista Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin Fonectalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon määrä ylittää kyseisen sopimussakon määrän.

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa tilausta.

Hinnoittelu ja laskutus

Palvelun hinnoittelu perustuu valittuun pakettiin ja datan käytön volyymiin. Asiakaskohtainen hinta määritellään Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa. Palvelun maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelun voimassaoloaika

Palvelu on voimassa määräaikaisena kahdentoista (12) kuukauden ajan Sopimuksen voimaantulosta/tilausvahvistuksen lähetyksestä, jonka jälkeen Palvelu jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelun kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

#

Fonecta kohderyhmärajapinta

Tarkoitus ja käyttöönotto

Fonecta kohderyhmärajapinta (”Palvelu”) on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat yritysten ja/tai niiden päättäjien yhteystietoja toiminnassaan. Palvelu on rest-rajapinta Fonectan yritystietokantaan. Palvelun avulla voi muodostaa kohderyhmiä yritysten ja niiden päättäjien yhteystiedoista käyttämällä hakukriteerinä toimialaa, aluetta, päättäjän tehtävänimikettä, liikevaihtoa, henkilöstömäärää tai yhtiömuotoa. Tarkemmat tiedot Palvelun hakuominaisuuksista löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/.

Tietojen kattavuus

Palvelu sisältää Suomessa toimivien yritysten ja niiden päättäjien sekä julkisten toimijoiden tiedot. Tarkemmat tiedot Palvelun sisällöistä löytyvät osoitteesta https://api.fonecta.fi/. Palvelu ei sisällä ulkomaisten yritysten tietoja. Palvelun tietolähteet ovat Suomen Numeropalvelu Oy, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, Patentti- ja rekisterihallitus, Fonecta, Posti Oyj, Viestintävirasto, Tilastokeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy.

Paketointi

Palvelu koostuu kahdesta eri valittavissa olevasta paketista. Asiakaskohtainen paketti ja Palvelun muu asiakaskohtainen sisältö vahvistetaan Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa.

• Yritys (Y-tunnus, markkinointinimi, virallinen nimi, osoite, puhelinnumero) • Yritys + Päättäjä (Nimi, ammattinimike, puhelinnumero)

Käyttö

Palvelun tietoja saa käyttää vain Asiakkaan telemarkkinointia, puhelinmyyntiä, puhelimitse tehtäviä tutkimuksia tai suorapostituksia varten. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen osoitelähteenä Fonecta Oy:n tilaajatietokannan sekä Asiakkaan oman väliaikaisen kampanjarekisterin silloin kun telemarkkinoinnissa, puhelinmyynnissä, puhelintutkimuksessa tai suorapostituksissa on käytetty osoitelähteenä tästä Palvelusta saatua tietoa. Palvelusta saatuja puhelinnumeroita ei saa käyttää matkaviestiverkon puhelinliittymän markkinointiin kuluttajalle puhelimitse muuten kuin kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.

Tietoja ei saa kohdentaa toista tietokantaa (esimerkiksi väestötietojärjestelmä) vasten, eikä yhdistää muihin tietoihin, mukaan lukien Asiakkaan oma asiakasrekisteri.

Palveluja ja/tai siitä saatavia tietoja ei saa käyttää hakemistopalvelujen tuottamiseksi, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille ilman erillistä, etukäteistä kirjallista sopimusta Fonectan kanssa. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä medianäkyvyyttä Palvelussa esitettyjen yritystietojen täydentämiseksi eikä asettaa Palvelussa esitettyjä yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tietoja yleisesti saataville maksua vastaan tai maksutta. Asiakas vastaa siitä, että Palvelusta saatavia henkilötietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Asiakas on velvollinen säilyttämään tiedot huolellisesti ja tuhoamaan ne viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua niiden saamisesta.

Palvelun tekniset vaatimukset, ympäristön kuvaus sekä tietoturvakuvaus sijaitsevat osoitteessa www.api.fonecta.fi.

Fonectalla ja tämän yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa ja auditoida Asiakkaan toiminnan sopimuksenmukaisuus, kuten käyttöoikeus, käyttömäärä sekä kaikki Palveluun liittyvät asiakirjat ja tietojen käyttötarkoitus. Fonecta voi käyttää tarkastuksessa apunaan sisäistä tai ulkoista asiantuntijaa. Osapuolet sopivat mahdollisuuksien mukaan etukäteen tarkastuksen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä. Asiakas sitoutuu avustamaan auditoinnissa ja järjestämään pääsyn auditoinnin toteuttamiseksi tarvittaviin tietoihin ja tiloihin sekä antamaan auditoinnin suorittamisessa tarpeelliset tiedot. Oikeus auditoinnin suorittamiseen, auditoinnin suorittaminen tai sen suorittamatta jättäminen eivät muuta osapuolten vastuuta sovitusta eivätkä ne vähennä, muuta tai poista Fonectan tai Asiakkaan sovittua vastuuta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on velvollinen korjaamaan auditoinnin yhteydessä havaitut puutteet, virheet tai vajavaisuudet viivytyksettä saatuaan asiasta tiedon Fonectalta tai tämän nimeämältä kolmannelta osapuolelta.

Fonecta suorittaa auditoinnin omalla kustannuksellaan, ellei tarkastus paljasta Asiakkaan rikkoneen oleellisesti velvoitteitaan, jolloin Asiakas korvaa Fonectalle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli auditoinnin kautta todetaan sopimuksenvastaista toimintaa, Asiakas on velvollinen korvaamaan Fonectalle aiheutuneet vahingot ja Palvelun käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn Fonectan yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas käyttää Palvelua Sopimuksen tai Fonectan ohjeiden vastaisesti, on Asiakas velvollinen maksamaan Fonectalle sopimussakkona kustakin rikkomuksesta sata (100) prosenttia Palvelun kokonaishinnasta, kuitenkin aina vähintään 5 000 euroa kustakin rikkomuksesta. Palvelun sopimuksenvastaisella käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että Asiakas julkaisee tietoja osana omaa kaupallista Palveluaan tai hakemistoaan, myy, luovuttaa tai vuokraa tietoja edelleen kolmannelle, toimii tietojen käyttöaikaa koskevan rajoituksen vastaisesti tai liittää Palvelusta saamiinsa tietoihin muita tietoja. Sopimussakon maksaminen ei poista Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin Fonectalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon määrä ylittää kyseisen sopimussakon määrän.

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa tilausta.

Hinnoittelu ja laskutus

Palvelun hinnoittelu perustuu valittuun pakettiin tai datan käytön volyymiin. Asiakaskohtainen hinta määritellään Sopimuksessa/tilausvahvistuksessa. Palvelun maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palvelun voimassaoloaika

Palvelu on voimassa määräaikaisena kahdentoista (12) kuukauden ajan Sopimuksen voimaantulosta/tilausvahvistuksen lähetyksestä, jonka jälkeen Palvelu jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana. Osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan Palvelun kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.